Hai Nguyen Guest Author

Hai has more than 6 years in IT industry with the role of QA in big IT companies. He witnessed many miscommunications between QA and Dev, between Development team and client, between product's targets and end users. He is passionate in solving these problems to build a great team and thus build great products for customers and end users.

7 Thất bại đầu đời của nhân viên QA

nhan-vien-qa

Nhân viên QA là người chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua việc đưa ra quy trình làm việc giữa các bên liên quan.

Nhân viên QA thường mắc phải những thất bại đầu tiên nào? Bỏ sót bug, mâu thuẫn với Developer và còn gì nữa?

Đọc ngay bài viết này để biết được:

  • 7 Thất bại đầu đời (hay giờ vẫn thế) của một nhân viên QA
  • Nguyên nhân của những sai lầm này
  • Bài học rút ra từ những thất bại trên

Tham khảo hàng trăm việc làm QA trên ITviec.

Đọc bản Tiếng Anh tại đây.

Đọc tiếp…

error: