62 việc làm team leader tại Việt Nam cho bạn

(Junior / Team Leader) PHP Developer

Ha Noi

Customer Service Team Leader

Ha Noi

Web Front-end Team Leader (AngularJS)

Ho Chi Minh

Java Team Leader (PHP is a big bonus)

Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án hàng tháng
 • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

Team Leader QC

Ho Chi Minh
 • Thưởng nóng liên tục
 • BH an toàn lao động (BH Nhật)
 • Được đào tạo trong & ngoài cty

Mobile QA Team Leader (iOS/Android)

Ho Chi Minh

02 Team Leader

Da Nang

IT Team Leader (PHP)

Ho Chi Minh

Web Development Team Leader (PHP/Python)

Ho Chi Minh

IT Manager (.NET, C#, SQL/Team Leader)

Ha Noi
Nhận các việc làm Team Leader qua email

Help Desk and System Team Leader

Ha Noi

ERP Team Leader

Ho Chi Minh

PHP Team Leader (Up to 1,500 USD/month)

Ho Chi Minh

Solutions Team Leader

Ha Noi

IT Team Leader (Database, System)

Ho Chi Minh

Software Team Leader (.NET)

Ho Chi Minh

Business Analyst Lead (English)

Ho Chi Minh

Java Technical Leader

Ho Chi Minh

Cloud Technical Lead

Ho Chi Minh
 • Chance to work with IoT
 • 100% salary in probation
 • Attractive salary and bonus

Project Manager (Web, Mobile Apps) ~1500

Ho Chi Minh
 • Chance to work in US/AUS/Sing
 • English and Japanese classes
 • Inner training new technology

Nhà Tuyển Dụng
Nổi Bật

FPT Software Headline Photo

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam

Ho Chi Minh