13 việc làm Japanese tại Việt Nam cho bạn

Japanese Comtor (Up to $1500)

Ha Noi

Japanese Communicator

Ha Noi

Japanese Communicator Lead (Up to $1500)

Ha Noi

Tester with Japanese Skill

Ho Chi Minh

AI Project Manager (Prefer Japanese N3)

Ha Noi

【~$2500】BrSE - Kỹ sư cầu nối

Ha Noi
Da Nang

03 Comtor IT $1000

Ha Noi
Others
Nhận các việc làm Japanese qua email

3 PHP Developers Laravel/Yii up to 1000$

Ha Noi

2 React Native Fullstack Dev-up to $1500

Ha Noi

CT đào tạo để trở thành Kỹ Sư Cầu Nối

Ho Chi Minh

Project Manager - N2 (Up To $3000)

Ha Noi
  • Upto $3000
  • Chế độ tăng lương hấp dẫn
  • Chế độ nghỉ mát hấp dẫn

Bridge System Engineer for Japan C#/.net

Ho Chi Minh

04 Bridge Engineers (work in VN/Japan)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DEK Technologies Headline Photo

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle

Ho Chi Minh