239 việc làm urgent junior java developer bit vietnam co ltd 4129 tại Việt Nam cho bạn

20 Junior/Senior Developer (Java,C#,PHP)

Ha Noi

Junior Java Developer – USD 500 ++

Ha Noi
 • 13th month & Performance bonus
 • Language & Technical Training
 • Healthcare for U & your family

Junior / Senior Java Developer

Ho Chi Minh

Java Developer/Junior

Ho Chi Minh
 • Salary up to 1200 usd
 • Become company leader
 • Get company stock

20 Java Developers Junior/Senior

Ho Chi Minh
 • Promoted to Team leader/PM
 • Chance to Onsite USA
 • International environment

[Urgent] 05 Java Developers (MySQL)

Ha Noi

Java Developer

Ha Noi

Developer (Java, PHP, .NET)

Ho Chi Minh

Java/.Net Developers

Ho Chi Minh

Full-stack Java Lead Developer

Ho Chi Minh
 • Up to $3,000 salary
 • Overseas travel opportunities
 • Great Salary + Incentive Bonus
Nhận các việc làm tương tự qua email

10 Java Developers - Upto $3000

Ha Noi
 • Lương: Upto $3000
 • Thưởng Tết, Năm, Quý, Tháng
 • Thưởng 30/4,1/5,1/6,22/12,2/9

05 Java Developers - Upto $1000

Ha Noi
Ho Chi Minh

Developer Girl (Java, SQL, JavaScript)

Da Nang
Ho Chi Minh

Java Developer

Ho Chi Minh

Java Developer

Da Nang
Ho Chi Minh

Java Hybris Developer

Ho Chi Minh

Java Developer

Ha Noi
 • Training programs
 • Rewards
 • International workplace

02 Java/C++ Developers

Ha Noi

10 Developers Java, .Net

Ho Chi Minh

Senior Java UI Developer

Ha Noi
 • No overtime
 • A free “Hacking day” per month
 • Onsite opportunities in EU/US

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Usol Vietnam Headline Photo

Tạo ra cơ hội phát triển cho nguồn nhân lực giàu trí tuệ, nhiều tài năng của Việt Nam

Ha Noi