65 việc làm Tester tại Việt Nam cho bạn

Automation QA/ Tester Engineer

Ho Chi Minh

Strong lead Tester (QA-QC)

Ho Chi Minh

Tuyển Gấp Tester

Ho Chi Minh

Senior QC Engineers (QA-QC/Tester)

Ho Chi Minh

QA (Tester)

Ha Noi

04 Tester Engineers (Middle/Senior)

Ho Chi Minh
  • Du lịch nghỉ dưỡng hằng năm
  • Vẫn được xét thưởng cuối năm
  • Chi phí Teambuilding/tháng

Tester (Phần mềm quản lý y tế)

Ho Chi Minh

QA QC Engineers (Tester)

Ho Chi Minh

02 Tester

Ha Noi

Tester

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Tester qua email

Senior Quality Control Engineer (Tester)

Ho Chi Minh

Software Tester QC/QA

Ho Chi Minh

Game Tester (QA QC)

Ho Chi Minh
  • Macbook Pro & extra screen
  • Great team&project, Big bonus
  • Chance to work in U.S office

Test Automation (Tester, QA QC, C#)

Ho Chi Minh

(HN) Tester

Ha Noi

Business Analyst (Tester)

Ha Noi

Tester (QC, QA)

Ho Chi Minh

Tester/QA QC

Ha Noi

Senior Tester ( Manual + Automation)

Ha Noi
Ho Chi Minh

20 Software Tester (Manual, Automation)

Ho Chi Minh
  • Chance to work in US/AUS/Sing
  • English and Japanese classes
  • Inner training new technology

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Foody Corporation Headline Photo

We bring best services to millions of users from thousands of suppliers.

Ho Chi Minh