144 việc làm tester tại Việt Nam cho bạn

03 Tester

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến cực cao
 • Đào tạo chuyên nghiệp

Tester (QA, QC)

Ha Noi

Junior Tester (QA QC/English)

Ho Chi Minh

06 Tester

Ha Noi

Senior QA Tester (Manual/Automation)

Ho Chi Minh

Senior Automation Engineer (Java/Tester)

Ho Chi Minh

Tester (Test Designer, Japanese)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Salary review twice a year
 • 24/7 healthcare
 • Up to $2.000

Tester (QA QC / SQL)

Ha Noi

QC Automation Tester

Ho Chi Minh

Senior Tester (automation)

Ha Noi
Nhận các việc làm Tester qua email

04 Senior Tester (QA QC)

Ha Noi

Software Tester

Ho Chi Minh
 • Product, startup mindset
 • Great package, 18 leave days
 • Travel to Europe

Automation Tester

Ho Chi Minh
 • Product, startup mindset
 • Great package, 18 leave days
 • Travel to Europe

Senior C# Dev (.Net, Tester) Up to $1500

Ha Noi

Software Tester (Middle & Senior Level)

Ha Noi

Tester (QA Engineer)

Ha Noi
 • Very Competitive Salary
 • Frequent Trips to US
 • Excellent Working Environment

02 Senior Software Tester

Ha Noi

Software Tester (Up to $1000)

Ha Noi

05 Tester (QA QC)

Ha Noi

QA QC Tester (Auto, Manual)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent