52 việc làm tester tại Hà Nội cho bạn

Tester (QA QC)

Ha Noi

Tester (English, SQL) - up to $2,000 net

Ho Chi Minh
Ha Noi

Tester (QA QC)

Ha Noi

[Hot][Urgent] Manual Tester - Up to 850$

Ha Noi

Tester

Ha Noi

05 Mobile Game Tester

Ha Noi
  • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
  • Nghỉ thứ 7, CN
  • Du lịch nước ngoài 1 lần/năm

Implement Engineer/Tester (Oracle, Unix)

Ho Chi Minh
Ha Noi

02 Senior Tester/QA (Up to $900)

Ha Noi

Senior Tester/QA

Ha Noi

[Urgent] Senior/Junior Tester

Ha Noi
Nhận các việc làm Tester qua email

20 Tester (QA QC)

Ha Noi
  • Thưởng lương mềm theo dự án.
  • Làm việc cùng KH Hàn Quốc
  • Có cơ hội đi Onsite tại Hàn

06 Tester

Ha Noi

Tester Leader

Ha Noi

Tester

Ha Noi

Tester

Ha Noi

Tester

Ha Noi

Tester (QA QC)

Ha Noi

[URGENT] Tester

Ha Noi

Software Tester Engineer (QA QC)

Ha Noi

03 Tester/QC (Senior & Junior)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent