43 việc làm team leader tại Việt Nam

 • Môi trường năng động và cơ hội thăng tiến
 • Chế độ lương thưởng hấp dẫn
 • Bảo hiểm sức khỏe cao cấp (bảo hiểm toàn diện)
Ha Noi
 • Môi trường năng động và cơ hội thăng tiến
 • Chế độ lương thưởng hấp dẫn
 • Bảo hiểm sức khỏe cao cấp (bảo hiểm toàn diện)
Hot
Ha Noi
2 ngày trước
 • Môi trường trẻ, năng động
 • Cơ hội phát triển bản thân
 • Up to 17th-month salary
Ho Chi Minh
 • Môi trường trẻ, năng động
 • Cơ hội phát triển bản thân
 • Up to 17th-month salary
Ho Chi Minh
21 ngày trước
 • Competitive salary & up-to 16-month income / year
 • Signing Bonus 01 Month Salary
 • Attractive allowances & benefits
Ha Noi
 • Competitive salary & up-to 16-month income / year
 • Signing Bonus 01 Month Salary
 • Attractive allowances & benefits
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
2 ngày trước
 • Nhiều đối tác lớn đến từ Nhật Bản và châu Âu
 • Cơ hội rất lớn để trở thành key member của công ty
 • Start-up logistic có khả năng scale up vô cùng lớn
Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Nhiều đối tác lớn đến từ Nhật Bản và châu Âu
 • Cơ hội rất lớn để trở thành key member của công ty
 • Start-up logistic có khả năng scale up vô cùng lớn
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
3 ngày trước