Mô Tả Công Việc

 • Phân tích yêu cầu từ các phòng ban và phát triển các ứng dụng theo phân công của cấp trên.
 • Triển khai hệ thống phần mềm theo yêu cầu của cấp trên.
 • Quản lý bảo trì toàn bộ hệ thống website của TH (bao gồm website công ty và intranet nội bộ) theo phân công của cấp trên
 • Báo cáo định kỳ về CNTT phát triển phần mềm.
 • Tìm kiếm các công nghệ đổi mới và các công cụ để áp dụng cho công ty.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học, sau đại học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin
 • Có 2 năm kinh nghiệmtrong lĩnh vực chuyên môn mảng phát triển hệ thống phần mềm cho doanh nghiệp và lập trình ứng dụng web
 • Thành thạo C#.NET, ASP.Net, MVC, CSS, Javascript, OOP, SQL script, HTML, PHP, MySQL.
 • Thành thạo SQL Report, Crystal Report
 • Có kiến thức tốt về lập trình ứng dụng web .Net, PHP,
 • Có kiến thức tốt về quản trị web server IIS, Apache.