18 việc làm software architect tại Việt Nam

SUPER HOT
Đăng 2 ngày trước

VCS - Software Architect (Golang, C++)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Dẫn đầu thị trường
 • Cơ hội thử thách và phát triển bản thân
 • Môi trường làm việc năng động
SUPER HOT
Đăng 2 ngày trước

(VCS) - Solution Architect Cloud (AWS, Azure)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Dẫn đầu thị trường
 • Cơ hội thử thách và phát triển bản thân
 • Môi trường làm việc năng động
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Solution Architect (Java, SQL) - MSB DF - DXD - 1Y508

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Siêu dự án 2000 tỉ (Product)
 • Gói thu nhập tới 20 tháng lương + chế độ khác
 • Phát triển cùng Chuyên gia hàng đầu BCG, AWS,…
SUPER HOT
Đăng 6 ngày trước

3 IT Security Engineer (Architect/SecOps/Governance)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Very attractive starting income
 • Insightful mentorship from Experts & C-level
 • Ownership on international projects
Đăng 26 ngày trước

Enterprise Architect

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Large-scale Fintech product
 • Clear career path as you wish
 • High level benefit package

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.