Server Game Developer

Ho Chi Minh , Binh Chanh, Duong 9A KDC Trung Son
Xem bản đồ
Đã hết hạn

Mô Tả Công Việc

  • Thiết lập hệ thống của server cho game online bằng ngôn ngữ NodeJS
  • Nghiên cứu, tham gia viết procedure, hệ thống logic game trên server
  • Nghiên cứu và áp dụng công nghệ/kỹ thuật mới của mobile vào sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

  • Kinh nghiệm lập trình backend, thành thạo ngôn ngữ Javascript
  • Kinh nghiệm làm ứng dụng Client-Server, Socket
  • Thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ như: MySQL, MS SQL
  • Có kiến thức về NoSQL là lợi thế