26 việc làm senior ror developer team leader intelligence business solutions 3324 tại Việt Nam cho bạn

05 Java developer (Senior/Team Leader)

Ha Noi

Java Team Leader

Ha Noi

05 Leader/Senior C++ Developer

Ho Chi Minh

[Urgent] senior iOS Developer - Salary $800-$1300

Ha Noi

Techlead - Senior Game Mobile developer

Ho Chi Minh

[Urgent] - Senior Front-end Developer

Ho Chi Minh

Tech Lead/Senior Backend Server (Gaming preferred)

Ho Chi Minh

Senior Automation Software Tester

Ho Chi Minh

Dev Team Leader (PHP) - Up to $1400

Ho Chi Minh

Team Leader - Phát triển hệ thống

Ha Noi
Nhận các việc làm tương tự qua email

Design Team Leader

Ho Chi Minh

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Hệ Thống (Linux, Oracle)

Ha Noi
  • Mức thưởng hấp dẫn
  • Dự hội thảo IT lớn nước ngoài
  • Company Trip 2-3 lần/năm

OutSystems Delivery Manager (Back End, HTML5, CSS)

Ho Chi Minh

Java Technical Lead

Ho Chi Minh

10 Ruby On Rails Developers - Up to 1300$

Ho Chi Minh

10 PHP Developers - Up to 1200$

Ho Chi Minh

Urgent!!! 40 C++(700$-1000$ NET)

Ha Noi
Da Nang
  • Lương net lên tới 1000$
  • Việc ổn định, lâu dài
  • Phúc lợi tốt nhất

Team lead PHP

Ho Chi Minh

Business Analyst Practice Lead

Ho Chi Minh

Head Of Product

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật