40 việc làm senior ror developer team leader intelligence business solutions 3324 tại Việt Nam cho bạn

[HOT JOB] Team Leader 1800$

Ho Chi Minh

Technical Team Leader / Scrum Master

Ho Chi Minh

Teachnical Team Leader (.NET, Java)

Ho Chi Minh

PHP Team Leader (JavaScript, CSS, HTML)

Ha Noi

Full-stack Java Lead Developer

Ho Chi Minh

ERP Team Leader (.NET, C#, ASP.NET)

Ha Noi

Front-end Technical Lead (ReactJS)

Ho Chi Minh

Senior Java Developers

Ho Chi Minh
  • Training opportunities
  • Onsite opportunities
  • Healthcare checkup & insurance

Senior Android Developer (Team Leader)

Ho Chi Minh

15 Full-Stack Java Developers

Ho Chi Minh
  • Cơ hội thăng tiến cao
  • Lương lên đến $1500
  • Nhiều chính sách phúc lợi tốt
Nhận các việc làm tương tự qua email

Project Manager (Mobile/ Web Apps)

Ho Chi Minh

02 PHP Leaders - Above $1500

Ho Chi Minh

.NET Team Leader upto 30 Mil

Ha Noi

PHP Team Leader up to 30 mil

Ha Noi

Android Team Leader

Ha Noi

Java/JavaScript/Python Technical Leader

Ho Chi Minh

AI Project Manager (Prefer Japanese N3)

Ha Noi

PHP Technical Lead (MySQL)

Ho Chi Minh

Technical Leader (up to $1200)

Ha Noi

Head of IT Services - $6K Sign-on Bonus

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Evolable Asia Headline Photo

EVOLABLE ASIA – To build the Top global Service for a better World

Ho Chi Minh