27 việc làm senior ror developer team leader intelligence business solutions 3324 tại Việt Nam cho bạn

Senior Android Team Leader

Ho Chi Minh

Solutions Team Leader

Ha Noi

.Net Development Lead / Project Manager

Ho Chi Minh

Senior QA (Team Leader)

Ha Noi
 • Các chế độ phúc lợi hấp dẫn
 • Cơ hội thăng tiến cao
 • Môi trường quốc tế

03 Leader Java Developer ($1,000-$1,300)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer/ Team Leader

Ho Chi Minh

Team Leader (Linux & Networking)

Ha Noi

IT Team Leader

Ho Chi Minh

QA Lead

Ho Chi Minh

Lead NODE.JS Developer (SG-Visa Sponsor)

Ho Chi Minh
Ha Noi
Nhận các việc làm tương tự qua email

Front-end Lead Developer (up to $2,500)

Ho Chi Minh

Java Team Leader

Ha Noi
 • Các chế độ phúc lợi hấp dẫn
 • Cơ hội thăng tiến cao
 • Môi trường quốc tế

Senior Rails/NodeJS Developer (~1,500$)

Ho Chi Minh

Full Stack || AI || Python Developer

Ho Chi Minh

ERP Team Leader (.NET, C#, ASP.NET)

Ha Noi

Strong lead Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

.NET Full Stack & Team Lead - $2400

Ho Chi Minh

Team Leader/Senior PHP Web Developers

Ho Chi Minh

Scrum Master / Agile Coach

Ho Chi Minh
 • Oversea travel Opportunites
 • Work for #1 Australian Company
 • Extra PVI Insurance (You +2)

Project Manager (Web, Mobile Apps)

Ho Chi Minh
 • Chance to work in US/AUS/Sing
 • English and Japanese classes
 • Inner training new technology

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Evolable Asia Headline Photo

EVOLABLE ASIA – To build the Top global Service for a better World

Ho Chi Minh