54 việc làm senior ror developer team leader intelligence business solutions 3324 tại Việt Nam cho bạn

Application Management Team Leader

Ho Chi Minh

QA Team Leader

Ha Noi

Team Leader (C/ C++ and C# )

Ho Chi Minh

PHP Team Leader (Fluent English)

Ho Chi Minh

Team Leader (ReactJS, NodeJS)

Ho Chi Minh

PHP Team Leader (Laravel - 2 yrs exp.)

Ho Chi Minh
  • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
  • Bonus dự án hàng tháng
  • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

Ruby on Rails FullStack Developers

Ho Chi Minh
  • 100% Salary on Probation
  • Lunch Allowance
  • 15 days Annual Leave

Laravel developer

Ho Chi Minh

Android Mobile Team Leader

Ho Chi Minh

ERP Consultant Team Leader (Financial)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm tương tự qua email

Technical Lead/Senior Software Engineer

Ho Chi Minh

PHP Team Leader (Up to 1,500 USD/month)

Ho Chi Minh

Senior SAP Hybris Software Developer

Ho Chi Minh

Technical Team Leader (Oracle, .NET)

Ho Chi Minh

Managerial Team Leader (Embedded Layer)

Ha Noi
  • Training/Working in Japan
  • Receive more than 15m salary
  • Many group activities

.NET Team Leader

Ho Chi Minh

Project Team Leader in Testing

Ho Chi Minh

Team Leader (C# .NET, SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Customer IT Support Team Leader

Ha Noi

Product Manager (English/Team Leader)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

ZALORA Group Headline Photo
ZALORA Group Ho Chi Minh

ZALORA Group is Asia Pacific’s leading group of online fashion destinations.