17 việc làm senior qa qc tại Hồ Chí Minh

QA QC Automation Engineer (Senior/ Lead)

Ho Chi Minh
  • Salary up to $2000
  • High salary and bonus
  • Macbook Pro or 27 inches iMac

Senior QA/QC engineer (~ $1200)

Ho Chi Minh
  • Open working office
  • PTI insurance package
  • Periodical bonus

Từ khóa liên quan

QA QC Manager QA QC