30 việc làm Senior Games Developer tại Việt Nam cho bạn

CocosJS Games Engineer (Android or iOS)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and bonus
 • Friendly working environment
 • Training from Japanese experts

CocosJS Games Engineer (Android or iOS)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and bonus
 • Friendly working environment
 • Training from Japanese experts

Senior Game Developer (Unity)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Attractive Salary
 • Project Bonus
 • Offer Personal Macbook

Games developer (iOS/Android)

Ho Chi Minh

Game Server Developer (Java, C#)

Ho Chi Minh

Game Back-end Developer (800$-1500$)

Ho Chi Minh

Unity Game Developer (800$-1200$)

Ho Chi Minh

Game Mobile Developer (Up to 25m vnd)

Ha Noi
 • Chia sẻ lợi nhuận từ s/p Game
 • Tháng lương 13
 • Xét tăng lương 02 lần/năm

Mobile Game Developer (Unity)

Ho Chi Minh

Senior Game Server Engineer

Ha Noi
Nhận các việc làm Senior Games Developer qua email

2D Games Artist - Upto $1000

Ha Noi

QC Engineer (Games/App) - Part time

Ho Chi Minh

Mobile Game Engineer ($1,000 - $1,500)

Ho Chi Minh

Game Unity Dev - 1 năm KN (upto $1000)

Ha Noi

Game Server/ PHP/ C++

Ha Noi
 • Upto $1500
 • Cơ hội công tác Nhật Bản
 • Đào tạo Tiếng Nhật miễn phí

Game Operation Manager (Vận hành Game)

Ha Noi

Unity 3D Developer

Ha Noi

Junior Unity 3D Developer

Ho Chi Minh

Developer C/C++

Ho Chi Minh

Unity Developer - Up to $1200

Ha Noi
 • Ko làm thêm giờ
 • Thưởng theo dự án
 • Chi trả 100% khám chữa bệnh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DEK Technologies Headline Photo

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle

Ho Chi Minh