24 việc làm Senior Games Developer tại Việt Nam cho bạn

Senior Games Developer (Unity)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Attractive Salary
 • Project Bonus
 • Offer Personal Macbook

Senior Games Mobile Dev - Global team

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Great team&project, Big bonus
 • Chance to work in U.S office

HTML5 / JavaScript Games Developer

Ho Chi Minh

Senior Dev Game Mobile (iOS)

Ho Chi Minh
 • Lương khởi điểm up to $3.000
 • Cấp Macbook và iphone
 • Xét tăng lương 3-6 tháng/ lần

Mobile Game Developer (Unity)

Ho Chi Minh

02 Unity Developers - Up to $1000

Ha Noi

Unity Developer - Up to 25 mil

Ha Noi

Senior Game Server Engineer ($700-$1500)

Ha Noi

2D Game Artist (500$ - 1000$)

Ha Noi

Unity Game Developer (Up to 1200$)

Ho Chi Minh
 • Cấp Macbook Pro 15 inch
 • 1 tháng du lịch tối đa 1 tuần
 • Lương thưởng hấp dẫn
Nhận các việc làm Senior Games Developer qua email

Game Designer-Casual Game, Global Team

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Great team&project, Big bonus
 • Chance to work in U.S office

Mobile Game Manual Tester

Ho Chi Minh

Java Developer

Ha Noi

Unity Game Developer (Up to $1500)

Ho Chi Minh

Game Developer (Cocos2dx or Unity)

Ho Chi Minh

iOS Developer [05 URGENT HN]

Ha Noi

Game Server Developer (800$-1500$)

Ho Chi Minh
 • Cấp Macbook Pro 15 inch
 • 1 tháng du lịch tối đa 1 tuần
 • Lương thưởng hấp dẫn

Developer (C++, Game, Mobile Apps)

Ha Noi

Game Unity 3D (C#)

Ha Noi

3D Graphic Designer

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DEK Technologies Headline Photo

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle

Ho Chi Minh