133 việc làm senior developer tại Việt Nam cho bạn

10 Senior Java Developers

Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án hàng tháng
 • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

Senior SharePoint /O365 Developer (.NET)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Annual leaves up to 17 days
 • Chance to be trained in Europe

Senior .NET Developer (onsite US)

Ho Chi Minh

10 Senior Developers (.NET, C#, ASP.NET)

Ha Noi

Team Leader/ Senior Android Developer

Ho Chi Minh

10 Senior PHP Developers (Laravel)

Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án hàng tháng
 • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

Senior Backend Developer (NodeJS/Python)

Ho Chi Minh

Senior developer (PHP/Symfony)

Ho Chi Minh

Junior/Senior Ruby on Rails Developer

Ho Chi Minh

Senior React Native Developer

Ho Chi Minh
 • Signing bonus/13th mth salary
 • Work Cutting Edge technology
 • Global Travel and Training
Nhận các việc làm senior developer qua email

Senior ReactJS Developer

Ho Chi Minh
 • Signing bonus/13th mth salary
 • Work Cutting Edge technology
 • Global Travel and Training

Senior Front-end Developer [Up to $1500}

Ha Noi

Senior back-end developer(Wordpress/PHP)

Ho Chi Minh

Senior Fullstack .NET Developer (C#)

Ho Chi Minh

Senior Software Developer (Java/Golang)

Ho Chi Minh

Senior IOT Backend Java / PHP Developer

Ho Chi Minh
 • Knowledge on IOT, Video Tech
 • Learn Product Dev & English
 • Premium Health,13th Month Sal

04 Junior/ Senior Java Developers

Ha Noi

Senior .NET Developers

Ho Chi Minh

Senior Developer (Java, JavaScript)

Ho Chi Minh

10 Senior NodeJS Developer (PHP/ Java)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.