165 việc làm senior developer tại Việt Nam

Senior Java Dev (OOP, Swing, Open GL)

Ho Chi Minh
  • Attractive salary
  • Good working environment
  • Friendly, supportive colleague
Java OOP
9 giờ trước

Remote Senior Backend Dev(Ruby on Rails)

Ho Chi Minh
  • A latest Macbook Pro
  • Free lunch provided daily
  • 20 paid rest days

Senior Frontend ReactJS Dev (JavaScript)

Ha Noi
  • Thời gian làm việc thoải mái
  • Nhiều cơ hội phát triển
  • Xét tăng lương 6 tháng / lần