ELCA

Ho Chi Minh

ELCA is a leading Swiss Information Technology Services Company

65 việc làm senior developer tại Hồ Chí Minh

SUPER HOT
Đăng 5 phút trước

Senior/Lead PHP Web Developer~2500$

Linh hoạt
Ho Chi Minh - Ha Noi
 • Young and active environment of technical talents
 • Up to 18 days AL and premium health-care benefits
 • Career path, Recognition and reward program
SUPER HOT
Đăng 1 ngày trước

Senior Backend Developer (Java, Spring, Hybrid working)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
 • Attractive Compensation Package
 • Leadership Opportunities
 • Innovative Work Environment
SUPER HOT
Đăng 2 ngày trước

Middle/Senior Backend .NET Devs (C#, SQL) - Up to $1500

Tại văn phòng
Ho Chi Minh - Ha Noi
 • Bảo hiểm sức khỏe cá nhân PTI
 • Thưởng cố định tháng lương 13
 • Thưởng KPI cuối năm
Nhận thông tin việc làm senior-developer tại Ho Chi Minh qua email
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Junior/Senior Backend Dev (NodeJS, JavaScript)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • 13th Month salary, work 5 days a week
 • Support lunch fee and premium health care
 • Team building, Activities, Training sessions

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.