66 việc làm senior developer tại Hồ Chí Minh

Remote Senior Backend Dev(Ruby on Rails)

Ho Chi Minh
  • A latest Macbook Pro
  • Free lunch provided daily
  • 20 paid rest days

Senior Java Developer (Swing, Open GL)

Ho Chi Minh
  • Attractive salary
  • Good working environment
  • Friendly, supportive colleague
Java OOP
1 ngày trước

Senior Java Backend Developer/ Tech Lead

Ho Chi Minh
  • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
  • Lương cực kỳ cạnh tranh
  • Áp dụng công nghệ mới nhất
Java Agile Spring
3 ngày trước