21 việc làm senior developer tại Hà Nội

 • Very Competitive salary with 100% during probation
 • Creativity, innovation, and work-life balance
 • Flexible working hours, no overtime
Ha Noi
 • Very Competitive salary with 100% during probation
 • Creativity, innovation, and work-life balance
 • Flexible working hours, no overtime
Golang C++ Python
2 ngày trước
Hot
Ha Noi
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
2 ngày trước
 • 13 months salary; business bonuses
 • Annual medical check-up
 • Challenging working environment
Ha Noi
 • 13 months salary; business bonuses
 • Annual medical check-up
 • Challenging working environment
Java Team Leader
6 ngày trước
Hot
Ha Noi
6 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
11 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
13 ngày trước
Ho Chi Minh
Ha Noi
9 ngày trước
 • Tập đoàn Dược phẩm hàng đầu Việt Nam
 • Mức lương - thưởng hấp dẫn. Lên đến 2500$
 • Đào tạo, làm việc trực tiếp với Kỹ sư top đầu
Ha Noi
 • Tập đoàn Dược phẩm hàng đầu Việt Nam
 • Mức lương - thưởng hấp dẫn. Lên đến 2500$
 • Đào tạo, làm việc trực tiếp với Kỹ sư top đầu
.NET Agile ERP
10 ngày trước
Ha Noi
10 ngày trước