119 việc làm Senior C# Developer tại Việt Nam cho bạn

Senior .NET Developer (C#, C++)

Ha Noi

Senior .Net Developer (SQL, C#)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer (SQL, ERP, C#)

Ho Chi Minh

Web Developer (.Net, C#) Up to 1000$

Ho Chi Minh

05 .NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi

02 .NET Developer Gấp Gấp (C#, ASP.NET)

Ha Noi

.NET Developers (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh
  • Attractive salary package
  • Opportunity for work a broad
  • Provided work place

Sr. Mobile Developer (Xamarin, .Net/C#)

Ho Chi Minh

ASP.NET developer (C#, .NET) #261711

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi
Nhận các việc làm senior c# developer qua email

.Net Developer (C#, Asp.Net)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#)

Ho Chi Minh

10 Senior C# ($700 –$1500)

Ho Chi Minh
  • Performance review 2 times
  • Health Insurance full package
  • Opportunity for onsite

12 x Sr Developers, C#/.Net (top salary)

Ho Chi Minh

.NET Developers (C# App) Up to $1500

Ho Chi Minh

Senior. NET Developer (C#) - up to $1500

Ho Chi Minh

Web Developer (C#, ASP.NET, MVC)

Ho Chi Minh

07 Senior C++ Developers ($600 - $1,300)

Ho Chi Minh

05 Lập trình Winform (C#, ASP.NET, .NET)

Ha Noi

Software Engineer (C#)

Ho Chi Minh
  • Thưởng lương tháng 13 + KPI
  • Đóng BH 24/24 sau 6 tháng
  • Đc tham gia đào tạo,huấn luyện

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DEK Technologies Headline Photo

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle

Ho Chi Minh