72 việc làm scrum tại Việt Nam cho bạn

Scrum Master (Agile)

Ho Chi Minh
 • Salary review twice a year
 • 24/7 healthcare
 • Attractive salary

Scrum Master (1,000 - 1,900 USD)

Ho Chi Minh
 • Salary review twice a year
 • 24/7 Healthcare
 • Technical/Lunch Allowance

Scrum Master

Ho Chi Minh

Project Manager (Agile, Scrum)

Ha Noi

Development Lead/ Scrum Master

Ho Chi Minh

Agile Program Manager/ Scrum Master

Ho Chi Minh
 • Attractive salary & bonus
 • Insurance for your family
 • Overseas travel opportunities

Development Leader / Scrum Master (Java)

Ho Chi Minh

02 Scrum Master ( Agile)

Ha Noi

Business Analyst (Scrum)

Ha Noi

Android Developers (Mobile Apps, OOP)

Ho Chi Minh
Ha Noi
Nhận các việc làm Scrum qua email

iOS Developer (Mobile Apps, OOP)

Ho Chi Minh
Da Nang

Project Manager

Ha Noi

C++ Developer (iOS, Android)

Ha Noi

C++ Software Developers - Linux/Windows

Ho Chi Minh
 • Work with multi-national team
 • Flexible working hours
 • Automobile Development

05 NodeJs Developers

Ha Noi

Senior Digital Product Owner (Agile)

Ho Chi Minh

Senior QA (Automation Testing)

Ho Chi Minh

Full-stack Java Dev. (micro-services)

Ho Chi Minh

20 .NET Devs (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi
Ho Chi Minh

NLP Data Scientist

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản