25 việc làm ruby tại Việt Nam cho bạn

03 Senior Ruby on Rails Dev - Upto $2000

Ha Noi

5 FullStack Web Dev(Ruby/Python/ReactJS)

Ha Noi

Urgent Ruby on Rails Developer (ReactJS)

Ho Chi Minh

20 Ruby on Rails sang Nhật dài hạn(Ruby)

Ha Noi
 • Định cư & làm việc tại Nhật
 • Được đào tạo tiếng Nhật
 • Cơ hội trở thành key member

Ruby on Rails Developer

Ho Chi Minh

Ruby on Rails Developers (JavaScript)

Ho Chi Minh

Web Developer (JavaScript/Ruby on Rails)

Ho Chi Minh

Sr Ruby on Rails Developer (up to $3000)

Ho Chi Minh

Junior/Senior Ruby on Rails Back-end Dev

Ha Noi
Ho Chi Minh

Software Engineer (PHP or Ruby on Rails)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Ruby qua email

Full Stack Ruby On Rails Developer

Ho Chi Minh

Senior Ruby on Rails Developer

Ho Chi Minh

Ruby on Rails Developer (All levels)

Ho Chi Minh

07 Ruby on Rails – up to 1500$

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Signing bonus 1-2 months
 • Great working environment
 • Works with the best developers

Junior Developer(Ruby on Rails, ReactJS)

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro provided
 • Free lunch provided daily
 • 20 paid rest days

Junior/Senior Ruby on Rails Developer

Ho Chi Minh

5 Backend Developers (Ruby, NodeJS)

Ho Chi Minh

Backend Ruby/PHP/NodeJS Dev (from $1500)

Ho Chi Minh
 • Performance review 2times/year
 • Education for engineers. 1on1
 • Macbook Pro (2018)

Junior/Senior Ruby on Rails Back-end Dev

Ha Noi
Ho Chi Minh

Web Developer(PHP/.NET/Java/Ruby)~1500$

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

TIKI CORPORATION Headline Photo
TIKI CORPORATION Ho Chi Minh

TIKI.VN is the leading online retailer in Vietnam, offering seamless end-to-end retail experience.