Xin lỗi!
Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.
Bên dưới là một số việc làm ruby-on-rails đăng tuyển trên ITviec.

Senior Ruby on Rails Developer

Ho Chi Minh

Senior Ruby On Rails (MySQL)-Up to $2500

Ho Chi Minh

Sr. Backend Engineer (prefer Golang)

Ho Chi Minh
  • Medical coverage
  • Free rides with Grab
  • Flexible working hours

Web developers (Rails - PHP - NodeJS)

Ho Chi Minh

Backend Ruby/PHP/NodeJS Dev (from $1500)

Ho Chi Minh
  • Top Fintech company in Japan
  • Education for engineers. 1on1
  • Macbook Pro

Back-end Web Developer (Python, MySQL)

Ho Chi Minh

Rails / NodeJS / ReactJS Web Developers

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật