Xin lỗi!
Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.
Bên dưới là một số việc làm ruby-on-rails đăng tuyển trên ITviec.

3 Ruby on Rails Developers in HCMC

Ha Noi
Ho Chi Minh

[800$~2000$] 10 Ruby on Rails Developers

Ha Noi
Others
 • Projects from top JP clients
 • Opportunity to relocate to JP
 • Opportunities to be key member

【04 Ruby on rails Dev (All Level)】~$1500

Ha Noi

Senior Ruby on Rails Developer

Ho Chi Minh

[Urgent] Senior Ruby on Rails Developer

Ho Chi Minh
 • Competitive salary package
 • Career Development Opportunity
 • Home cooked lunch, yoga class

Ruby On Rails Dev (At least 1yr exp)

Ho Chi Minh

02 Senior Ruby on Rails Developers

Ha Noi

Senior Ruby on Rails Developer (Bonus)

Ho Chi Minh

Senior Ruby On Rails (MySQL)-Up to $2500

Ho Chi Minh

Front-End (Ruby on Rails, JavaScript)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Backend Ruby/PHP/NodeJS Dev (from $1500)

Ho Chi Minh
 • Top Fintech company in Japan
 • Education for engineers. 1on1
 • Macbook Pro (2018)

Rails / NodeJS / ReactJS Web Developers

Ho Chi Minh

Web developer (Rails,NodeJS,Typescript)

Ho Chi Minh

PHP Laravel Dev (Junior/Senior) ~ 1500$

Ho Chi Minh

Ruby Engineer

Ho Chi Minh
 • Salary review twice a year
 • 24/7 healthcare
 • Up to $2.500

Full-stack JavaScript Developer (NodeJS)

Ho Chi Minh
 • Lương hấp dẫn up to $4.500
 • Làm việc tại nhà/ khu du lịch
 • Team thân thiện và nhiệt tình

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo
FPT Software Ho Chi Minh

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam