Xin lỗi!
Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.
Bên dưới là một số việc làm ruby-on-rails đăng tuyển trên ITviec.

20 Ruby on Rails sang Nhật dài hạn(Ruby)

Ha Noi
 • Định cư & làm việc tại Nhật
 • Được đào tạo tiếng Nhật
 • Cơ hội trở thành key member

Ruby on Rails Developer

Ho Chi Minh

Ruby on Rails Developers (JavaScript)

Ho Chi Minh

Web Developer (JavaScript/Ruby on Rails)

Ho Chi Minh

Sr Ruby on Rails Developer (up to $3000)

Ho Chi Minh

Junior/Senior Ruby on Rails Back-end Dev

Ha Noi
Ho Chi Minh

Junior Developer(Ruby on Rails, ReactJS)

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro provided
 • Free lunch provided daily
 • 20 paid rest days

03 Senior Ruby on Rails Dev - Upto $2000

Ha Noi

Urgent Ruby on Rails Developer (ReactJS)

Ho Chi Minh

Software Engineer (PHP or Ruby on Rails)

Ho Chi Minh

Full Stack Ruby On Rails Developer

Ho Chi Minh

Senior Ruby on Rails Developer

Ho Chi Minh

Ruby on Rails Developer (All levels)

Ho Chi Minh

07 Ruby on Rails – up to 1500$

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Signing bonus 1-2 months
 • Great working environment
 • Works with the best developers

Junior/Senior Ruby on Rails Developer

Ho Chi Minh

Junior/Senior Ruby on Rails Back-end Dev

Ha Noi
Ho Chi Minh

Web Dev (PHP/NodeJS) ĐI LÀM SAU TẾT

Ha Noi

Web developer (Rails,NodeJS,Javascript)

Ho Chi Minh

Backend Ruby/PHP/NodeJS Dev (from $1500)

Ho Chi Minh
 • Performance review 2times/year
 • Education for engineers. 1on1
 • Macbook Pro (2018)

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FOSSIL (MISFIT) Headline Photo
FOSSIL (MISFIT) Ho Chi Minh

Great wearable computing products inventor and manufacturer