1928 việc làm qc tại Việt Nam cho bạn

Tester (QA QC) up to $1500

Ho Chi Minh

Senior QC Engineer (Tester)

Ho Chi Minh

QA Manager (QA QC, Tester, Agile)

Ho Chi Minh

Software Tester ( QA QC)

Ha Noi
  • Comfortable Environment
  • Chance to biz trip (Korea,...)
  • Competitive Salary and Benefit

Performance Engineer (Python, QA QC)

Ho Chi Minh

QA QC Tester

Ho Chi Minh

Quality Consultant Leader (QC)

Ha Noi

QC Engineer

Ho Chi Minh

Team Leader QC

Ho Chi Minh
  • Thưởng nóng liên tục
  • BH an toàn lao động (BH Nhật)
  • Được đào tạo trong & ngoài cty

Tester (QA QC, English) Up to net $1,500

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm qc qua email

QC Engineer (Tester)

Ho Chi Minh

QC Engineer

Ho Chi Minh

Senior Test Engineer (QA/ QC/ Tester)

Ho Chi Minh

Test Engineer (QA/ QC/ Tester)

Ho Chi Minh

Tester (QA QC)

Ha Noi

Tester (QC Engineer) (all level)

Ho Chi Minh

QC Engineer (Junior/Senior/Experience)

Ho Chi Minh

Tester các ứng dụng Web (QA QC)

Ha Noi

QA Engineer (Tester, QA QC)

Ho Chi Minh

Software Tester (QA QC/Linux)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng
Nổi Bật

KMS Technology Headline Photo

Agile & innovative global outsourcing

Ho Chi Minh