1,725 việc làm qc tại Việt Nam cho bạn

Junior/Senior Tester (QA QC)

Ho Chi Minh
 • Different and pioneering
 • Project of international scale
 • Bonus under the project

Quality Control (QC)

Ho Chi Minh

Senior QA/QC Automation Test Engineer

Ho Chi Minh

Senior/Lead QC & Tester

Ho Chi Minh

Senior Technical QC

Ho Chi Minh

02 Automation Tester (JavaScript, QA QC)

Ha Noi
 • Môi trường CÔNG BẰNG MINH BẠCH
 • Điều chỉnh lương 2 lần/năm
 • Cơ hội phát triển & thăng tiến

Jr./Lead Manual/Automation QA QC/Tester

Ho Chi Minh

Senior QA QC Engineer

Ho Chi Minh

Manual Quality Assurance (QC, Tester)

Ho Chi Minh

4 Software Testers (QA QC)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm qc qua email

Software QA QC/ Tester

Ho Chi Minh

Senior QC Engineer (QA QC/ Tester)

Ho Chi Minh

Senior QA QC Engineers (Tester, English)

Ho Chi Minh

02 Business Analyst (QA QC)

Ha Noi

QC (Tester)

Ho Chi Minh

Business Analyst (QA QC/ English)

Ha Noi

QC Engineer (Automation/ Manual)

Ho Chi Minh

Tester (QA QC, MySQL)

Ho Chi Minh
 • Build world class product(s)
 • Cutting edge software team
 • Learn to be a leader

Senior Tester / QC

Ho Chi Minh
 • Đào tạo ngắn hạn tại Nhật Bản
 • Du lịch hàng năm
 • Môi trường năng động, tích cực

Senior QC/ Tester

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Shopback Headline Photo
Shopback Ho Chi Minh

ShopBack - The Smarter Way