1,225 việc làm qc tại Việt Nam cho bạn

03 Tester/QA QC (Có thể đi làm sau Tết)

Ha Noi

Manual Tester (QA QC) - Up to 1000$

Ho Chi Minh

Quality Assurance (QA/QC, Tester)

Ho Chi Minh

20 Tester (QA QC)

Ha Noi
 • Thưởng lương mềm theo dự án.
 • Làm việc cùng KH Hàn Quốc
 • Có cơ hội đi Onsite tại Hàn

QC Lead

Ho Chi Minh

QA QC Engineer (Tester, English)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Work in global environment
 • Chance to learn new technology

QA QC Engineer / Tester

Ho Chi Minh

Test Analyst/Business Analyst (QA QC)

Ho Chi Minh

Software QA Engineer (Tester, QA QC)

Ho Chi Minh

03 Senior QC (Tester)

Ho Chi Minh
 • Có cơ hội đi onsite ở Nhật Bản
 • Thưởng 2 lần/năm + Thưởng nóng
 • BH an toàn lao động (BH Nhật)
Nhận các việc làm qc qua email

Quality Assurance Test Leader (QA QC)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Senior Test Engineer (Tester/ QA QC)

Ha Noi

Manual Tester (QA QC) (3PM - 12AM)

Ho Chi Minh

Senior QC (French - Onsite France/UK)

Ho Chi Minh

URGENT - Tester (QA QC)

Ha Noi
 • Lương, thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiên lên quản lý
 • Môi trường làm việc năng động

QC Engineer (Manual/Automation/Selenium)

Ho Chi Minh

Software tester (QA, QC)

Ho Chi Minh

QC Engineer/ Tester

Ho Chi Minh

Manual QC Engineer (Salary up to $2,000)

Ho Chi Minh

QC Team Leader

Ho Chi Minh
 • Opportunity to work oversea
 • 14~24+days for annual leave
 • Attractive salary & benefits

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DEK Technologies Headline Photo
DEK Technologies Ho Chi Minh

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle