37 việc làm qa tại Việt Nam cho bạn

QA QC Engineer / Tester

Ho Chi Minh

Urgent - Software Tester / QA / QC

Ho Chi Minh

[URGENT] 02 QA Automation Engineer

Ha Noi

Software Test Engineer (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh

QA Engineer - Attractive Salary, Benefit

Ho Chi Minh

Software Quality Engineer (QA QC/Tester)

Ho Chi Minh

Lead QA Engineer

Ho Chi Minh

QA Engineer Lead

Ho Chi Minh

Senior Software QA Engineers (Hanoi)

Ha Noi
  • No overtime
  • A free “Hacking day” per month
  • Onsite opportunities in EU/US

Urgent - Senior Software Tester/ QA/ QC

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm qa qua email

Quality Assurance Engineer-QA-Up to$1000

Ha Noi

QA Automation Engineer - 1 month bonus

Ho Chi Minh

05 QA Officers

Ho Chi Minh

Software QA Engineer

Ho Chi Minh

Senior Tester (QA/QC)

Ho Chi Minh
  • Company stock option
  • Free lunch voucher
  • Built our own product

Senior Tester / QA (Games)

Ho Chi Minh
  • Company trip at least twice.
  • Big project bonus
  • Surely higher salary

Senior QC / Test Engineer (QA QC/Tester)

Ho Chi Minh

Nhân viên kiểm thử phần mềm (QA/tester)

Ha Noi

Senior/Junior QA Engineer

Ho Chi Minh

Associate Software Engineer (QA, UI-UX)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Usol Vietnam Headline Photo

Tạo ra cơ hội phát triển cho nguồn nhân lực giàu trí tuệ, nhiều tài năng của Việt Nam

Ha Noi