Xin lỗi!
Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.
Bên dưới là một số việc làm qa-qc đăng tuyển trên ITviec.

03 Senior Tester (QA QC)

Ha Noi

03 Tester (QA QC) - Up to 20M

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior QA QC (Tester)

Ho Chi Minh

Junior QA Engineer (Tester, QA QC, C#)

Ho Chi Minh

Senior Tester (QA QC)

Ha Noi

Automation Tester (QA QC)

Ha Noi

3 Tester (QA/ QC, Database) - Upto $1300

Ha Noi
Da Nang

Tester (QA QC)

Ha Noi

Software QA QC/ Tester

Ho Chi Minh
Da Nang

Software QA / QC / Tester ( All Level)

Ho Chi Minh

02 QC Engineers (QA QC) (Up to 1600$)

Ho Chi Minh

QA QC/ Tester (Auto/Cucumber/Selenium)

Ho Chi Minh

Software Tester (QA QC, Agile)

Ho Chi Minh

【To 1500$】QA QC Lead(Automation Testing)

Ho Chi Minh
  • Petrol subsidy
  • Medical
  • Team Building

IT Tester (QA, QC)

Ho Chi Minh

QA QC

Ha Noi

Manual Tester (QA QC) - Up to 1000$

Ho Chi Minh

05 Chuyên Viên Kiểm Thử (Tester, QA QC)

Ha Noi

QA QC Engineer (Tester)

Ho Chi Minh

Senior QA/QC

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo
FPT Software Ho Chi Minh

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam