Xin lỗi!
Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.
Bên dưới là một số việc làm qa-qc đăng tuyển trên ITviec.

QA QC (Tester)

Ha Noi

Automation Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

02 Software Testers (QA QC)

Ho Chi Minh

30 Automation QC (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh

Tester (QA QC ~ 1y exp)

Ha Noi

Tester QA QC (US, UK) - Up to $900

Ha Noi

02 QA Engineers (QA, QC) - Up to $800

Ho Chi Minh

QA Engineer (QA QC, English)

Ha Noi

03 Testers (QA/ QC) - Up to $1000

Ha Noi

QA/QC Automation Engineer

Ho Chi Minh

PQA Dự Án (QA/ QC, Team Leader)

Ha Noi

Software Tester (QA QC, English)

Ha Noi

Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Testers (QA QC) ~$900

Ho Chi Minh

QA QC Tester (Mobile Apps/Web)

Ho Chi Minh

Quality Control Engineer (QA QC)

Ho Chi Minh
  • Attractive salary -up to $1500
  • 13th month bonus
  • Company Trip every year

QA QC (Tester)

Ho Chi Minh

10 Tester (QA QC)

Ha Noi

Manual Tester (QA QC, Java, Javascript)

Ho Chi Minh

Quality Control Engineer (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản