Xin lỗi!
Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.
Bên dưới là một số việc làm qa-qc đăng tuyển trên ITviec.

Business Analyst (BA, QA QC, UI UX)

Ha Noi

Tester (QA QC)

Ha Noi

2 x Tester/QA/QC Engineer (Selenium)

Ho Chi Minh

Tester QA QC (Manual Test)

Ho Chi Minh

Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Tester (QA QC)

Ha Noi

QA/QC Manager (Tester)

Ho Chi Minh

02 Testers (QA QC)

Ho Chi Minh
  • Attractive salary and benefits
  • Annual leaves up to 17 days
  • Chance to be trained in Europe

Software Tester/ QA QC (up to $1,000)

Ho Chi Minh

QA/QC Engineer (Tester)

Ho Chi Minh

Tester (QA QC)

Ha Noi

Manual Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Manual Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

[HN] Business Analyst (QA QC)

Ha Noi

20 Tester (QA QC)

Ha Noi
  • Thưởng lương mềm theo dự án.
  • Làm việc cùng KH Hàn Quốc
  • Có cơ hội đi Onsite tại Hàn

QA QC Tester

Ho Chi Minh

Senior Quality Assurance (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh
  • A great compensation package
  • Competitive Medical Coverage
  • A creative, confident team

Software Tester Manager (QA QC)

Ho Chi Minh

Process Quality Assurance (QA QC)

Ha Noi

Quality Control Specialist (QA QC)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.