Xin lỗi!
Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.
Bên dưới là một số việc làm qa-qc đăng tuyển trên ITviec.

Automation Test Engineer (Java,QA QC)

Ha Noi

QA/QC Engineer (Tester)

Ho Chi Minh
 • Work in Ho Chi Minh
 • 14 days annual leave
 • Yearly performance bonus

IT Tester (QA, QC)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

QA QC Mobile /Web Tester

Ha Noi
 • Competitive Salary
 • Great team working environment
 • New and exciting technology

Senior Automation QA (QA QC/Tester)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary & benefits
 • Cutting-edge technologies
 • Flat structures & transparent

Junior/Mid 20 Testers (QC/ QA, C++)

Ho Chi Minh
 • Additional Int'l Insurance
 • Significant Project Bonus
 • End year bonus+13 month salary

Tester / QA QC

Ha Noi

QC Engineer (Tester/ QA QC/ English)

Others

03 Testers (QA/QC) - Up to $1000

Ha Noi

Software Tester (QA QC, English)

Ho Chi Minh
 • Very competitive salary
 • 13th salary & mid-year bonus.
 • Project-based bonus.

Automation QA QC/Tester (Java, Selenium)

Ho Chi Minh

Process Quality Assurance (QA QC)

Ha Noi

QA & CS Staff (QA QC, IT Support)

Ho Chi Minh

(Senior)Full-stack Test Engineer (QA/QC)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

05 Tester (QA QC)

Ha Noi
 • Lương Upto 2000$
 • Review lương 2 lần/năm
 • Môi trường làm việc công bằng

[Gấp] QA QC Engineer (Tester, English)

Ho Chi Minh

Automation Test Developer (QA QC)

Ha Noi

2 Senior/ QA Engineer (Tester/QA QC/SQL)

Ho Chi Minh

Manual Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Automation Tester (QA QC)

Da Nang

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

mgm technology partners Vietnam Headline Photo
mgm technology partners Vietnam Da Nang

mgm - Software Engineers to the bones. We code for Fortune 100 customers and have fun while doing so