50 việc làm project manager tại Việt Nam cho bạn

Project Manager (good English speaking)

Ho Chi Minh

[HMS] Project Manager

Ho Chi Minh
 • Work with iconic IT projects a
 • Be part of a high-performing,
 • Work with the brightest minds

Project Manager

Ho Chi Minh

Scrum Master / Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager

Ha Noi
 • Competitive Salary
 • Annual Salary and reviews
 • Good Healthcare Insurance

Frontend Lead (ReactJS, Project Manager)

Ha Noi

Sr Project Manager (Apple - MFi Project)

Ho Chi Minh
 • Premium healthcare scheme
 • Great Salary and benefits
 • Job Security - World travel

Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager (sử dụng tiếng Pháp)

Ho Chi Minh

Project Manager (Agile)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Project Manager qua email

Quản Lý Dự Án (Project Manager) ~$1500

Ha Noi
 • Mức thu nhập rất hấp dẫn
 • Xét tăng lương thường xuyên
 • Đãi ngộ&chăm sóc sức khỏe tốt

Agile Project Manager (Joining Bonus)

Ho Chi Minh

Project Manager ($1500 - $2300)

Da Nang

Web Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager (Scrum Master)

Ho Chi Minh

Senior Project Manager - ERP system Odoo

Ho Chi Minh

IT Project Manager (ERP)

Ho Chi Minh

Technical Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager

Ho Chi Minh

Senior Software Project Manager

Ho Chi Minh
 • Premium healthcare scheme
 • Great Salary and benefits
 • Job Security - World travel

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.