Xin lỗi!
Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.
Bên dưới là một số việc làm project-manager đăng tuyển trên ITviec.

IT Project Manager

Ho Chi Minh
 • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Áp dụng công nghệ mới nhất

Project Manager

Ho Chi Minh
 • 1 month salary bonus/probation
 • Performance bonus & Tet Bonus
 • Great & int'l work environment

Software Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager

Ho Chi Minh
 • Attractive Net Salary Package
 • Additional Heath Insurance
 • English tuition fee support

PROJECT MANAGER (Up to $3000)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Thưởng KPI > 4 tháng lương.
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước.
 • Tài trợ chi phí học tập.

PROJECT MANAGER (Mobile and Web app)

Ho Chi Minh

Project Manager in Information Security

Ha Noi

Java Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager (English), from $1,500

Ho Chi Minh

Project Manager (Games)

Ho Chi Minh

Project Manager (Scrum Master)

Ho Chi Minh

Project Manager (PHP, Mobile Apps)

Ha Noi

Project Manager (Project E Invoice)

Ha Noi

Software Development / Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager

Ho Chi Minh
Ha Noi

Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager

Ho Chi Minh

Technical Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager (Agile, English)

Ho Chi Minh

Project Manager (HTML5, CSS) Up to $2000

Ha Noi
 • Competitive Salary
 • Creative working environment
 • Premium health care

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.