Xin lỗi!
Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.
Bên dưới là một số việc làm project-manager đăng tuyển trên ITviec.

Project Manager (Scrum Master, Web App)

Ho Chi Minh

Web Project Manager - French speaking

Ho Chi Minh

Project Manager (Software Company)

Ho Chi Minh

Senior Project Manager

Ha Noi

Japanese Speaking Project Manager

Ho Chi Minh
 • Bonus up to 4-months salary
 • Chance to work in Yahoo! JAPAN
 • Bao Viet care 24/24 Insurance

Project Manager (Technical, German)

Ho Chi Minh

Project Manager (Scrum Master)

Ho Chi Minh

Bridge Project Manager (for own product)

Ho Chi Minh
 • Salary is up to $2,500
 • Learn modern workflow & tools
 • Become professional Bridge PM

Bridge Project Manager

Ho Chi Minh
 • Salary is up to $2,500
 • Learn modern workflow & tools
 • Become professional Bridge PM

Program Manager/ Project Manager

Ho Chi Minh

URGENT Project Manager (IT company)

Ha Noi

Technical Project Manager

Ha Noi

Project Manager

Ho Chi Minh

03 Project Manager (JLPT N2) Up to $2500

Ha Noi

Project Manager

Ho Chi Minh

PROJECT MANAGER (Mobile and Web app)

Ho Chi Minh

02 Project Manager (HCM City & Ha Noi)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Project Manager (Japanese speaking)~2000

Ho Chi Minh
 • Competitive salary(~2000$)
 • Chance to onsite in Japan
 • Clear career path

Development Project Manager (English)

Ho Chi Minh
 • Exciting and diverse team
 • Work Cutting Edge technology
 • Global Travel and Training

[HCM - ĐN] Senior Project Manager

Ho Chi Minh
Da Nang

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent