158 việc làm php tại Việt Nam cho bạn

PHP Developer (HTML/ JavaScript/ NoSQL)

Ha Noi

8 PHP Backend Dev (Wordpress/Python)

Ho Chi Minh

PHP Developer (MVC, OOP)

Ha Noi

02 PHP Developer (MySQL/HTML5/CSS)

Ha Noi

Senior PHP Dev (MySQL, HTML5)

Da Nang

PHP Developers - Up to $1600

Ha Noi

Tech Lead (PHP, JavaScript, E-commerce)

Ho Chi Minh

10 PHP Developers (Hà Nội, Ninh Bình)

Ha Noi

05 PHP Developers (JavaScript, Laravel)

Ha Noi

4 PHP Dev (Magento, MVC, JavaScript)

Ha Noi

5 Mid-Senior PHP Developers (Laravel)

Ha Noi

Mobile Developer- React,React Native,PHP

Ho Chi Minh
 • Attractive Salary Package
 • Build awesome product
 • Become super-star together

PHP Developer (Drupal, Laravel) ~ $1,500

Ho Chi Minh
Da Nang

9 Senior PHP Developers (Laravel)

Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án hàng tháng
 • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

Senior Web Dev (JAVA, PHP, NODEJS)

Ha Noi

PHP Developer (HTML5, JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Tổng thu nhập ~700 triệu/năm
 • Du lịch trong và ngoài nước
 • Thưởng quý, Hiệu quả, Lễ Tết

PHP Developer (MySQL,JavaScript)~1200$

Ha Noi

Team Leader (PHP, JavaScript, HTML5)

Ho Chi Minh

Sr OutSystem Dev (JavaScript/ PHP/ .NET)

Ho Chi Minh
 • Opportunity to work oversea
 • 14~24+days for annual leave
 • Attractive salary & benefits

Project Manager (PHP/JavaScript)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.