327 việc làm php tại Việt Nam cho bạn

05 PHP Developers (CSS/HTML5/Javascript)

Ho Chi Minh
 • Làm việc 5 ngày/ tuần
 • Team building siêu hấp dẫn
 • Chấp nhận s/vien mới ra trường

Full-Stack Developer (PHP & SQL)

Ho Chi Minh
 • Singapore trip in June
 • 30 paid leave days per year
 • 13th and 14th month bonus

PHP Developer (Magento, Drupal)

Ho Chi Minh

PHP Team Leader

Ho Chi Minh

03 PHP Developer - Up to $800

Ha Noi
 • Làm việc vs khách Âu/Mỹ
 • Bonus tới 3 tháng lương/năm
 • Môi trường chuyên nghiệp

Web Service Team Leader (PHP/MySQL/AWS)

Ho Chi Minh

PHP Developer (Laravel, Wordpress)

Ho Chi Minh

PHP/NodeJS/React Native Up to $2500

Ho Chi Minh

Expert PHP Engineers (JavaScript, MySQL)

Ho Chi Minh
 • Có cơ hội đi onsite ở Nhật Bản
 • Thưởng 2 lần/năm + Thưởng nóng
 • BH an toàn lao động (BH Nhật)

Back-end Team Leader (PHP)

Ho Chi Minh
 • 9X Environment
 • Salary review 1 time/ 6 months
 • Chance to work onsite in Japan
Nhận các việc làm PHP qua email

PHP Full-Stack Developer

Ho Chi Minh

Senior PHP Web Developer (MySQL, HTML5)

Ho Chi Minh

Software Developer (Scala/Java/PHP/.NET)

Ha Noi
 • Technical Training
 • MacBook pro
 • BaoViet healthcare

02 Wordpress Developers (PHP, HTML5)

Ha Noi

PHP Developer (1+ yr exp) - Up to $800

Ha Noi

02 PHP Developers

Ha Noi

02 PHP Devs (Laravel, HTML5)

Ha Noi

PHP Developer (MySQL, JavaScript)

Ha Noi

3 Junior/Senior PHP Dev (Laravel, VueJS)

Ha Noi

03 PHP Developers (MySQL, JavaScript)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DEK Technologies Headline Photo
DEK Technologies Ho Chi Minh

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle