99 việc làm nodejs tại Việt Nam cho bạn

Senior Fullstack NodeJS Dev (ReactJS)

Ha Noi

Backend Engineer (Golang/NodeJS)

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro
 • Premium healthcare for family
 • 2 team trips/year

PHP Dev (NodeJS, JavaScript) $1000-$1700

Ha Noi

Backend Developer (NodeJS, JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro 13' cho vị trí Dev
 • Môi trường trẻ, năng động
 • Cơ chế lương thưởng hấp dẫn

Fullstack Dev (PHP, NodeJS, JavaScript)

Ha Noi

Full-stack Dev (Golang/ Nodejs)

Ho Chi Minh

Lập trình hệ thống Backend NodeJS (07 ng

Ha Noi

Backend Developer (Java, MySQL, NodeJS)

Ha Noi
 • Quyền nhận cổ phiếu công ty
 • Cơ hội công tác nước ngoài
 • Startup tầm cỡ quốc tế

Senior NodeJS Developer

Ho Chi Minh

Full-Stack Developer (NodeJS/ReactJS)

Da Nang
Ho Chi Minh

Backend Engineer (NodeJS, DevOps, Ruby)

Ha Noi

Senior Backend NodeJS

Ho Chi Minh

Full-stack Developer (NodeJS, ReactJS)

Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Môi trường trẻ- năng động
 • Thời gian làm việc linh hoạt

Data Engineer (Python/NodeJS/Scala)~40M

Ho Chi Minh

Fullstack Developer (NodeJS, PHP, HTML5)

Ha Noi

Junior Backend Developer (NodeJS)

Ho Chi Minh

Backend Engineering (Golang/Java/NodeJS)

Ho Chi Minh

Senior Backend (Python, Golang, NodeJs)

Ho Chi Minh

Senior Backend/Tech Lead (Python/NodeJS)

Ho Chi Minh
Others

Backend Developer (Nodejs/Golang)

Ho Chi Minh