.NET Developer (ASP.NET, C#, MVC)

Ha Noi , Dong Da, Thái Hà
Xem bản đồ
Đã hết hạn

Mô Tả Công Việc

  • Tham khảo trang web và hệ thống phát triển của FPTShop
  • Lập trình ứng dụng trên môi trường web asp.net, C #
  • Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

+ Có kinh nghiệm lập trình thông qua C #, ASP.NET, MVC, SQL Server

+ Có kinh nghiệm về thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết, mã hóa và kiểm tra đơn vị

+ Có khuôn khổ kinh nghiệm về Entity framework, ASP.NET MVC, Web API

+ Có hiểu sâu về Auto Mapper, Autofac

+ Có kiến ​​thức và hiểu rõ về mẫu thiết kế như mẫu IoC, mẫu DI ...

+ Có kiến ​​thức và sử dụng các công cụ BI

+ Quy ước mã hoá

+ Có kinh nghiệm tích hợp hệ thống