.NET Developer (ASP.NET, C#, MVC)

Ho Chi Minh
Đã hết hạn

Mô Tả Công Việc

  • Tham gia lập trình phát triển website và hệ thống của FPTShop
  • Lập trình các ứng dụng trên môi trường web asp.net, C#
  • Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

  • Kinh nghiệp lập trình trên nền tảng .Net ít nhất 1 năm.
  • Có kinh nghiệm lập trình Web-application, C#, MVC.
  • Có kiến thức nền tảng về jQuery, Javascript, HTML, CSS,
  • Có kinh nghiệm thực tế SQL Server, ưu tiên những người có kinh nghiệm về NoSQL(Redis. MongoDB)
  • Hiểu biết Nodejs, Angular, Reactjs.. là lợi thế lớn