92 việc làm manager tại Việt Nam cho bạn

Quản Lý Dự Án (Project Manager) ~$1500

Ha Noi
 • Mức thu nhập rất hấp dẫn
 • Xét tăng lương thường xuyên
 • Đãi ngộ&chăm sóc sức khỏe tốt

Swim.com Assistant Product Manager

Ho Chi Minh

IT Security Operations (SecOps) Manager

Ho Chi Minh
 • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Áp dụng công nghệ mới nhất

Frontend Lead (ReactJS, Project Manager)

Ha Noi

Project Manager (sử dụng tiếng Pháp)

Ho Chi Minh

Technical Manager/Director ~ Up to 5000$

Ha Noi

Agile Project Manager (Joining Bonus)

Ho Chi Minh

Product Manager (CI Business Analyst)

Ho Chi Minh
 • Premium health care check
 • Private health care
 • Extra benefits up to 350 USD

Head of Technology/Technical Manager

Ho Chi Minh
 • Flexible 14 days Leave
 • Fully stocked Pantry
 • Laptop of your choice

Service Delivery Manager-Managed Service

Ha Noi
Nhận các việc làm Manager qua email

IT Business Operations Manager

Ho Chi Minh
 • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Áp dụng công nghệ mới nhất

IT Project Manager (ERP)

Ho Chi Minh

Project Manager, IT Support (GCB6)

Ho Chi Minh

Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager

Ho Chi Minh

Operations Manager (Agile, English)

Ho Chi Minh

Web Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager (Scrum Master)

Ho Chi Minh

Software Manager

Ho Chi Minh

Senior Project Manager - ERP system Odoo

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật