90 việc làm manager tại Việt Nam cho bạn

Frontend Lead (ReactJS, Project Manager)

Ha Noi

Project Manager

Ho Chi Minh
 • Premium healthcare scheme
 • Great Salary and benefits
 • Job Security - World travel

Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager (sử dụng tiếng Pháp)

Ho Chi Minh

Project Manager (Agile)

Ho Chi Minh

Quản Lý Dự Án (Project Manager) ~$1500

Ha Noi
 • Mức thu nhập rất hấp dẫn
 • Xét tăng lương thường xuyên
 • Đãi ngộ&chăm sóc sức khỏe tốt

Swim.com Assistant Product Manager

Ho Chi Minh

IT Security Operations (SecOps) Manager

Ho Chi Minh
 • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Áp dụng công nghệ mới nhất

Technical Manager/Director ~ Up to 5000$

Ha Noi

Agile Project Manager (Joining Bonus)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Manager qua email

Product Manager (CI Business Analyst)

Ho Chi Minh
 • Premium health care check
 • Private health care
 • Extra benefits up to 350 USD

Head of Technology/Technical Manager

Ho Chi Minh
 • Flexible 14 days Leave
 • Fully stocked Pantry
 • Laptop of your choice

Service Delivery Manager-Managed Service

Ha Noi

IT Project Manager (ERP)

Ho Chi Minh

Project Manager, IT Support (GCB6)

Ho Chi Minh

Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager

Ho Chi Minh

Program Manager (PHP)

Ho Chi Minh

Web Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager (Scrum Master)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật