72 việc làm manager tại Việt Nam cho bạn

Technical Manager

Ho Chi Minh

IT QC Project Manager ( Up to 2000 $ )

Ho Chi Minh
  • Bonus, Review lương 2 lần/ năm
  • Đi Nhật training miễn phí
  • Nghỉ thêm 7-10 ngày phép/năm

Project Manager

Ha Noi

Scrum Master (Project Manager)

Ho Chi Minh

Account Manager - IT Division- VPBank

Ha Noi

Project Manager (English) - Up to 3000$

Ho Chi Minh

02 Project Manager (Japanese)

Ha Noi

Project Manager (Technical, English)

Ho Chi Minh

[Urgent] 03 Project Manager (Upto $1800)

Ha Noi

Junior Project Manager

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Manager qua email

Ecommerce Technical Manager (Magento)

Ho Chi Minh

Senior Project Manager

Ha Noi
Ho Chi Minh

Solution Delivery Manager

Ho Chi Minh

Project Manager (Game Producer, English)

Ho Chi Minh

Scrum Master/Project Manager

Ha Noi

Project Manager (Điều Phối Dự Án)

Ho Chi Minh

Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager

Ha Noi

Software Quality Control Manager

Ho Chi Minh

Cloud Services Program Manager

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

GrapeCity Headline Photo
GrapeCity Ha Noi

Japanese international enterprise software developer specializing in Microsoft technologies