Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật
Saigon Technology Headline Photo
Saigon Technology Vietnam Big Logo

Saigon Technology

Da Nang - Ho Chi Minh - Others

A fast growing software development company in Viet Nam

3 việc làm manager tại Đà Nẵng

Nhận thông tin việc làm manager tại Da Nang qua email
Đăng 16 ngày trước

[Da Nang] Scrum Master

Tại văn phòng
Da Nang
  • Performance Bonus
  • Health care program for staff & dependants
  • Well-being program
Đăng 17 ngày trước

[Da Nang] Product Owner

Tại văn phòng
Da Nang
  • Performance Bonus
  • Well-being allowance
  • Medical insurance for the staff's family

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.