6 việc làm lead developer tại Việt Nam cho bạn

Senior/Lead JAVA Developer

Ho Chi Minh
  • Global security company
  • Attractive salary & benefits
  • 100% SI & Extra Health care

05 PHP Developers/ Team Lead - Upto$1500

Ha Noi
  • CLB bóng đá/ Game, Du lịch
  • Tháng lương 13/Tết/lễ/dự án
  • Có cơ hội sang Nhật làm việc.

Front-end Lead Developer ($1,500-$3,000)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm lead developer qua email

Lead Front-end Dev (ReactJS, JavaScript)

Ho Chi Minh

Lead/Sr Back-end Dev (Ruby/Python/Java)

Ha Noi

Lead/Sr Front-end Dev (Javascript/HTML5)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo
FPT Software Ho Chi Minh

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam