5 việc làm ky su cau noi tại Việt Nam cho bạn

Bridge Software Engineer (PHP, Java)

Ho Chi Minh - District 1
  • Japanese Product Startup
  • Chance to become Leader
  • Chance to work with JP clients

Bridge Engineer (BrSE/ PM/ Japanese)

Ho Chi Minh - Tan Binh

Bridge Engineer (BrSE, Japanese)

Ha Noi - Thanh Xuan

Bridge Software Engineer (Japanese)

Ho Chi Minh - Tan Binh

Kỹ Sư Cầu Nối (BrSE)

Ha Noi - Cau Giay
  • Xét tăng lương 2 lần/ năm
  • Lương khởi điểm,thưởng hấp dẫn
  • Cơ hội làm việc tại NHẬT

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.