253 việc làm java tại Việt Nam cho bạn

Senior Java Developer

Ho Chi Minh

Sr Java Dev (3 years Spring) - 2300$

Ha Noi

Java Architect (AWS)

Ho Chi Minh

Junior Java Engineer (Spring, J2EE)

Ha Noi

Fullstack Dev (Java, JavaScript)

Da Nang
 • Attractive Package
 • Europe onsite opportunities
 • Private health care for family

Java Developer (Spring/MySQL) Upto $2000

Ha Noi
 • Twice-a-year bonus
 • Japanese health insurance
 • Career path improvement

URGENT-Sr Java Dev (Spring boot/MongoDB)

Ha Noi
 • Up to 15 monthly salaries/year
 • Pay raise 2 times per year
 • Free soccer, swimming... clubs

Fullstack Software Developer (Java)

Ho Chi Minh

30 Java Dev (Junior/Senior - Upto $2500)

Ha Noi
 • Dẫn đầu thị trường
 • Cơ hội thử thách và phát triển
 • Môi trường làm việc năng động

Java Junior & Senior (Spring, MySQL)

Ha Noi

Senior Java Dev (Open API,MSA,Ewallet)

Ha Noi

Sr Java Developer - Enterprise Platform

Ho Chi Minh

Java Server Game

Ha Noi
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Tham gia dự án Game lớn
 • Đồng nghiệp thân thiện

Sr Software Engineer (Java/Python, Data)

Ho Chi Minh
 • Attractive packages & bonus
 • One of the top Fintech Company
 • Monday-Friday (5 working days)

Senior Software Engineer (Java, Spring)

Ha Noi

05 Java Dev ( Spring, J2EE ) ~1500$

Ha Noi

Android Developer (Java)

Ha Noi

02 Developers (Java, PHP)

Ha Noi

★Project Leader (Java or C#)★

Ho Chi Minh
 • Môi trường hòa đồng thân thiện
 • Chú trọng đào tạo
 • Phát triển sự nghiệp

Java Engineer (Spring, PostgresSQL)

Ho Chi Minh
 • 13th month-salary+yearly bonus
 • Allowances for meals, phone,..
 • Company trip + team activities