438 việc làm java tại Việt Nam

Java Backend Developer (OOP) Upto 1500$

Ha Noi
 • Làm 5 ngày/tuần, nghỉ T7, CN
 • CLB chạy, CLB sách...
 • Làm việc với CN mới như react
Java MySQL OOP
5 giờ trước

Web Developer (PHP, Java, NodeJS)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Good working environment
 • Friendly, supportive colleague
Java NodeJS PHP
7 giờ trước

Senior Java Dev (OOP, Swing, Open GL)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Good working environment
 • Friendly, supportive colleague
Java OOP
7 giờ trước

FullStack Dev (JavaScript /Java) ~3000$

Ho Chi Minh
 • Salary review twice a year
 • 24/7 healthcare
 • Upto $3,000