249 việc làm java tại Việt Nam cho bạn

Senior Java Developer (Up to $2500)

Ho Chi Minh

JAVA Tech Lead

Ho Chi Minh

QA Engineer (Automation Tester, Java)

Ho Chi Minh
 • Premium health care check
 • Private health care
 • Extra benefits up to 350 USD

Core Banking Developer (Java/C#/Oracle)

Ho Chi Minh

Senior Java Developers

Ho Chi Minh

Java Developer (Spring, Linux, Docker)

Ha Noi

Senior Java Developer

Ho Chi Minh
 • Competitive salary
 • Dynamic environment
 • Extra healthcare program

Java Developer (Spring/MySQL) Upto $2000

Ha Noi
 • Twice-a-year bonus
 • Japanese health insurance
 • Career path improvement

Java Developer (Upto 2000 NET)

Ha Noi

Junior Java Dev(Spring,MVC)- Up to $1200

Ha Noi

30 Java Dev (Junior/Senior - Upto $2500)

Ha Noi
 • Dẫn đầu thị trường
 • Cơ hội thử thách và phát triển
 • Môi trường làm việc năng động

Sr. Java Developer (Spring, JavaScript)

Ho Chi Minh

Senior Backend Java/Golang Up to 2500$

Ha Noi
 • Top market salary: Upto $2500+
 • Entrepreneurial environment
 • Young and innovative

Software Engineer Back-End (Golang/Java)

Ho Chi Minh
 • Reshape the Future of Banking
 • Be Part of an Unicorn Startup
 • Top Salary, Awesome Benefits

5 Sr Java Dev (Blockchain/Crypto/Wallet)

Ho Chi Minh

02 Java Developers (Spring / J2EE)

Ha Noi

ServiceNow Engineer (Java/.NET)

Ho Chi Minh
 • English incentive
 • DXC University for training
 • Onsite opportunity

Salesforce (Java) Developer

Ho Chi Minh

5 Fullstack Developer (Java/Python/.NET)

Ho Chi Minh

Unity 2D/3D Dev (UI-UX,C#/ Java) ~$1500

Ha Noi
 • Thưởng tết 3-5 tháng lương
 • Thưởng dự án cao
 • Du lịch, teambuilding thả ga

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

ITviec Headline Photo
ITviec Ho Chi Minh

Ít nhưng mà chất