234 việc làm java tại Việt Nam cho bạn

Java Developer (Oracle, Spring, Java)

Ha Noi

Bridge Engineer (Java)

Ha Noi
 • Team building sôi nổi
 • Trợ cấp tiếng Nhật
 • Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Full-stack Java Dev. (micro-services)

Ho Chi Minh

Software Architect (Java, CSS, SQL)

Ha Noi
 • Thu nhập 750$ ~ 3000$
 • Sản phẩm 1 triệu paid users
 • Tự quyết giải pháp công nghệ

[HN,HCM] 02 Java Devs (Oracle, SQL)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Sr Android Developer (Java, Mobile Apps)

Ha Noi

10 Back-end (Java, PHP, .NET) Upto 2000$

Ha Noi
 • Thu nhập 750$ ~ 3000$
 • Sản phẩm 1 triệu paid users
 • Tự quyết giải pháp công nghệ

Software Developers (Java, PHP, .NET)

Ha Noi
 • Thu nhập 750$ ~ 3000$
 • Sản phẩm 1 triệu paid users
 • Tự quyết giải pháp công nghệ

Sr Java Developer (Spring) 800$-2200$

Ho Chi Minh
 • Parking/ Telephone/ Lunch fee
 • Chance to work overseas
 • Discount 40% of CGV Cinema,TLJ

2 Senior Back-end Developer (Java/Linux)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Java qua email

Senior Java Engineer

Ho Chi Minh
 • High salary, quarterly bonus
 • Offer English & IT courses
 • 15 days vacations

03 Java Developers

Ho Chi Minh
 • Competitive salary
 • Long term projects
 • Performance and Tet bonus

Java Developer (1+ Year of Experience)

Ho Chi Minh

HN|Java/C++/C#/Python Dev,đi làm sau TẾT

Ha Noi

07 Senior Java Developer/System Analyst

Ha Noi

10 Java Back end Dev (Java core) ~ $1600

Ha Noi

Java Back-end Developer (J2EE, Spring)

Ho Chi Minh

JAVA Leader UP TO 2,000 USD

Ho Chi Minh
 • Bonus up to 4-months salary
 • Chance to work in Yahoo! JAPAN
 • Bao Viet care 24/24 Insurance

Senior JAVA Developers ~ Up to $1500

Ho Chi Minh
 • Bonus up to 4-months salary
 • Chance to work in Yahoo! JAPAN
 • Bao Viet care 24/24 Insurance

10 Senior Java Developers -PHP is a plus

Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án hàng tháng
 • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Orange Logic Headline Photo
Orange Logic Ho Chi Minh

Orange Logic