Xin lỗi!
Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.
Bên dưới là một số việc làm mới đăng tuyển trên ITviec.

.Net Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Back-end Developer (C# .NET/ Java)~$1500

Ho Chi Minh

Front-end (VueJS/ Javascript, CSS)~$1200

Ho Chi Minh

Senior Digital Marketing - VPBank

Ha Noi

Senior Technical Officer

Ha Noi

Senior Technical Officer(Infrastructure)

Ha Noi

Data Analyst Executive (SQL)-VPBank

Ha Noi

Lập trình viên iOS - up to $1000

Ha Noi
Da Nang

Senior Front-End (ReactJS) Developer

Ho Chi Minh

Engineering Manager (.NET)

Ho Chi Minh

Mobile App Dev ($700 - $1500)

Ha Noi

Web Developer (PHP, HTML5, JavaScript)

Ha Noi

Project Manager upto 2000$

Ha Noi

Games Engineer (C#, Objective C, PHP)

Ha Noi

Experience Games Engineer (Unity, C#)

Ha Noi

05 Azure cloud Data SA working in USA

Ho Chi Minh
Ha Noi

IT Product Manager (GUI Flowchart)

Ha Noi

Web Developer (JavaScript, HTML5, CSS)

Ho Chi Minh

Application Support Specialist (ERP)

Ho Chi Minh
Others

05 React Native (iOS/Android) ~$1500

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DEK Technologies Headline Photo
DEK Technologies Ho Chi Minh

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle