7 việc làm it support tại Hà Nội cho bạn

Tester (Business Analyst/IT Support)

Ho Chi Minh
Ha Noi
  • 13th month salary
  • Year-end performance bonus
  • Health-care package

Chuyên Viên An Toàn Thông Tin (Database)

Ha Noi

02 Service Desk Analysts

Ha Noi

CVCC Phát triển dữ liệu ~ 1000$

Ha Noi
Nhận các việc làm IT Support qua email

CVCC Quản trị Mạng & An ninh thông tin

Ha Noi

CVCC Phân tích nghiệp vụ ~ 1000 USD

Ha Noi

CVCC Phát triển ứng dụng ~ 1000$

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật