20 việc làm game tại Việt Nam cho bạn

Game Unity Developer (Upto $1000)

Ha Noi
  • Ko làm thêm giờ
  • Thưởng theo dự án
  • Chi trả 100% khám chữa bệnh

Mobile Game Product Manager

Ha Noi

05 Developer Game Unity 3D

Ha Noi
  • Thưởng dự án cao
  • Hưởng bảo hiểm y tế đặc biệt
  • Du lịch 2 lần/năm

Developer Game using HTML5

Ho Chi Minh

Java Developer (Game - Server)

Ho Chi Minh

02 Game Mobile developers

Ha Noi

Unity Game Developer

Ho Chi Minh

Game Designer

Ho Chi Minh

Game Developer (Mobile Apps, Unity, Games)

Ho Chi Minh
Ha Noi

05 Game Developer COCOS2D-X [Up to 12M]

Ha Noi
Nhận các việc làm game qua email

HTML5 Game Developer

Ha Noi

Server Game Developer

Ho Chi Minh

Game Developers (Unity3D or HTML5) - Up to 1,200$

Ho Chi Minh

Lập Trình Game Unity 3D

Ha Noi

02 Unity Game Developers - Up to $1000

Ha Noi

02 Game Server Developers

Ha Noi

Game Mobile Developer

Ho Chi Minh

Game Developer [HTML5 Game]

Ho Chi Minh
Ha Noi

Graphic Designer ( Thiết Kế Game)

Ha Noi

Mobile Game Developer (Unity, Cocos2d-X)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật