30 việc làm game tại Việt Nam cho bạn

Mobile Games Developer (Cocos2Dx, Unity)

Ho Chi Minh
  • Macbook Pro & extra screen
  • Great team&project, Big bonus
  • International workplace

Games Developer (Unity, C#)

Ho Chi Minh

NodeJS/PHP Senior-Lead Backend (Games)

Ho Chi Minh

Junior Mobile Games Designer (Unity)

Ho Chi Minh
  • Cơ hội đi học hỏi ở nước ngoài
  • Làm sản phẩm quốc tế
  • Team giàu kinh nghiệm

Games Server Dev, Unity, Cocos2dx ~$2000

Ha Noi
  • Lương, thưởng hấp dẫn
  • Được làm việc với đối tác lớn
  • Môi trường trẻ - sáng tạo

05 Games Developer (HTML5/JavaScript)

Ha Noi

Unity Games Developer (up to $1,200)

Ho Chi Minh

Unity Games Developers (Senior to Lead)

Ho Chi Minh

Unity Developer (Games, C#, Javascript)

Ha Noi

3D Model (Designer, Unity, Games)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm game qua email

03 Games Developer (HTML5, JavaScript)

Ha Noi

10 Senior Games Developer (Unity)

Ho Chi Minh

Games Artist (UI-UX, 2D, Mobile Apps)

Ho Chi Minh

Project Manager (Games)

Ho Chi Minh

Unity Games Developer (C#)

Ho Chi Minh

03 Designer (Mobile Apps)

Ha Noi

Game Artist-UI,UX,Character,Animation...

Ho Chi Minh

Technical Artist (Python or C# or C++)

Ho Chi Minh

Senior Unity Games Engineer (C#)

Ho Chi Minh

02 Mobile Games Developer (C#; Unity)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent