21 việc làm game tại Việt Nam cho bạn

Game Unity Developer (Upto $1000)

Ha Noi
  • Ko làm thêm giờ
  • Thưởng theo dự án
  • Chi trả 100% khám chữa bệnh

02 Web Game Designer (Up to $1000)

Ha Noi

10 Web Game Developers (Up to $800)

Ha Noi

Game Unity Developer (Upto $1000)

Ha Noi
  • Ko làm thêm giờ
  • Thưởng theo dự án
  • Chi trả 100% khám chữa bệnh

02 Game Server Developers- Up to 1500$

Ha Noi

Unity Game Developer (Urgent!)

Ho Chi Minh

Senior Unity Game

Ha Noi

Senior Game Mobile Dev - Global team

Ho Chi Minh
  • Macbook Pro & extra screen
  • Talent team, Big project bonus
  • Abroad trip: 2 times annually

Game Developer (iOS) - Up to $1000

Ha Noi

Trưởng Dự án Game

Ha Noi
Ho Chi Minh
Nhận các việc làm game qua email

Game Mobile Developer (Cocos2dx, Unity)

Ho Chi Minh

Senior Unity-Multiplayer Game

Ha Noi

Game Designer

Ho Chi Minh

Game Development Manager/CTO (C/C++)

Ho Chi Minh

Unity Game Developer

Ha Noi

05 2D Game Mobile Artists

Ho Chi Minh

Lập Trình Game

Ho Chi Minh

Game Developers

Ha Noi

iOS Mobile Game Developer - Up to $1600

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

PRD Headline Photo

Proteusion Research And Development Co.,ltd

Ho Chi Minh