4 việc làm game developer tại Việt Nam cho bạn

05 Mobile Game Developers (Unity)

Ha Noi
  • Lương có thể lên đến 1000$
  • Thưởng tết 4 đến 8 tháng lương
  • Du lịch nước ngoài hàng năm

Client Game Developer (Unity, C#, C++)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm game developer qua email

Senior Game Developer (C++, JavaScript)

Ho Chi Minh

Back-end Developer (Java -Junior/Senior)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam

Ho Chi Minh