14 việc làm game developer tại Việt Nam cho bạn

05 Unity Game Developers (Up to 1500$)

Ha Noi

05 Mobile Game Developers (Unity)

Ha Noi
 • Lương có thể lên đến 1000$
 • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

Game Developer (Haxe,HTML,Javascript)

Ho Chi Minh

Java Developer (Game - Server)

Ho Chi Minh
 • 13th salary, bonus
 • Healthcare insurance
 • Team building, company trip

05 Game Developer ( Unity/ C#/ C++)

Ha Noi
 • Lương, thưởng cao
 • Được làm việc với đối tác lớn
 • Môi trường trẻ - sáng tạo

Unity Game Developer (Up to $1000)

Ho Chi Minh

05 Unity Game Developers ( C# ) ~ 1200$

Ha Noi
 • Đãi ngộ cực cạnh tranh
 • Môi trường trẻ trung năng động
 • Du lịch hàng năm
Nhận các việc làm game developer qua email

Unity Game Developer (Up to $1500)

Ho Chi Minh

05 Unity Game Developers (đi làm ngay)

Ha Noi

Unity Game Developer - up to $1200

Ha Noi

Unity Game Developer - Up to 1.200$

Ho Chi Minh
 • Up-to-date technologies
 • High-skilled & passionate team
 • Great-place-to-work activities

Unity Game Developer (C#, Up to $1300)

Ha Noi

Unity Developer (Game, C#)

Ho Chi Minh

Game Server Dev (Java, C#, TypeScript)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

ZALORA Group Headline Photo
ZALORA Group Ho Chi Minh

ZALORA Group is Asia Pacific’s leading group of online fashion destinations.