8 việc làm game developer tại Việt Nam cho bạn

Unity Game Developer (Up to 1200$)

Ho Chi Minh
  • Cấp Macbook Pro 15 inch
  • 1 tháng du lịch tối đa 1 tuần
  • Lương thưởng hấp dẫn

Game Developer (Cocos2dx or Unity)

Ho Chi Minh

HTML5 Game Developer [Javascript]

Ho Chi Minh
Ha Noi

Unity Game Developer (Up to $1500)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm game developer qua email

Game Server Developer (800$-1500$)

Ho Chi Minh
  • Cấp Macbook Pro 15 inch
  • 1 tháng du lịch tối đa 1 tuần
  • Lương thưởng hấp dẫn

Unity Game Developer ($900 - $1,500)

Ho Chi Minh

Developer (C++, Game, Mobile Apps)

Ha Noi

20 Unity Game Developers

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DEK Technologies Headline Photo

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle

Ho Chi Minh