9 việc làm game developer tại Việt Nam cho bạn

Senior Game Developer (Unity)

Ho Chi Minh
Ha Noi
  • Attractive Salary
  • Project Bonus
  • Offer Personal Macbook

Mobile Game Developer (Unity)

Ho Chi Minh

Game Server Developer (Java, C#)

Ho Chi Minh

Game Back-end Developer (800$-1500$)

Ho Chi Minh

Unity Game Developer (800$-1200$)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm game developer qua email

Game Mobile Developer (Up to 25m vnd)

Ha Noi
  • Chia sẻ lợi nhuận từ s/p Game
  • Tháng lương 13
  • Xét tăng lương 02 lần/năm

04 Unity Game Developer (C#)

Ha Noi

HTML5 Game Developer

Ho Chi Minh

Tuyển gấp: GAME UNITY DEVELOPER - 1000$

Ha Noi
  • Môi trường cực kỳ thoải mái
  • Lương, thưởng hấp dẫn
  • Chế độ đầy đủ

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật