16 việc làm game developer tại Việt Nam cho bạn

Game Unity Developer (Upto $1000)

Ha Noi
  • Ko làm thêm giờ
  • Thưởng theo dự án
  • Chi trả 100% khám chữa bệnh

05 Developer Game Unity 3D

Ha Noi
  • Thưởng dự án cao
  • Hưởng bảo hiểm y tế đặc biệt
  • Du lịch 2 lần/năm

Developer Game using HTML5

Ho Chi Minh

Java Developer (Game - Server)

Ho Chi Minh

02 Game Mobile developers

Ha Noi

Unity Game Developer

Ho Chi Minh

Game Developer (Mobile Apps, Unity, Games)

Ho Chi Minh
Ha Noi

05 Game Developer COCOS2D-X [Up to 12M]

Ha Noi
Nhận các việc làm game developer qua email

HTML5 Game Developer

Ha Noi

Server Game Developer

Ho Chi Minh

Game Developers (Unity3D or HTML5) - Up to 1,200$

Ho Chi Minh

02 Unity Game Developers - Up to $1000

Ha Noi

02 Game Server Developers

Ha Noi

Game Mobile Developer

Ho Chi Minh

Game Developer [HTML5 Game]

Ho Chi Minh
Ha Noi

Mobile Game Developer (Unity, Cocos2d-X)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam

Ha Noi