99 việc làm fresher accepted tại Hà Nội

 • Thu nhập 14 -15 tháng lương/năm không giới hạn;
 • Gói phúc lợi tương đương 1-2 tháng lương/năm
 • Gói bảo hiểm sức khỏe và hỗ trợ người thân
Ha Noi
 • Thu nhập 14 -15 tháng lương/năm không giới hạn;
 • Gói phúc lợi tương đương 1-2 tháng lương/năm
 • Gói bảo hiểm sức khỏe và hỗ trợ người thân
Hot
Ha Noi
6 ngày trước
Ho Chi Minh
Ha Noi
21 ngày trước
Ho Chi Minh
Ha Noi
34 ngày trước
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13th month Salary and Bonus
Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13th month Salary and Bonus
Hot
Ha Noi
11 giờ trước
 • Total income: 14 months salary/year+ project bonus
 • Salary review twice per year
 • Personal health care insurance 24/24 (PVI Care)
Ha Noi
 • Total income: 14 months salary/year+ project bonus
 • Salary review twice per year
 • Personal health care insurance 24/24 (PVI Care)
Java Oracle Spring
15 giờ trước
Hot
Ha Noi
15 giờ trước