Developers (Linux, C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh , District 3, Pham Ngoc Thach
Xem bản đồ

Mô Tả Công Việc

 • Quản trị và vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán (Back Office, front Office)
 • Đầu mối giao tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ phần mềm, các Sở Giao dịch chứng khoán, TT Lưu ký và các Ngân hàng
 • Quản trị hệ thống Cơ sở dữ liệu Oracle, SQL server, MySQL
 • Tham gia phân tích và lập trình các phần mềm phục vụ cho việc quản lý của các phòng ban: phần mềm đại cổ đông, phần mềm đấu giá, phần mềm gửi SMS,..

Yêu Cầu Công Việc

Hệ điều hành:

 • Sử dụng thành thạo Windows và Linux

Ngôn ngữ lập trình:

 • Thành thạo các ngôn ngữ: C#, ASP .NET, Crystal Report 10, Web Service, COM+.
 • Ngôn ngữ khác: Java hoặc PHP là một lợi thế
 • Thành thạo OOP và SOA trong lập trình

Cơ sở dữ liệu:

 • Oracle, SQL Server, MySQL (ít nhất 2 năm kinh nghiệm)

Kỹ năng mềm

 • Hiểu biết các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán
 • Có tinh thần ham học hỏi
 • Làm việc tốt theo nhóm hay độc lập
 • Có thể làm việc dưới áp lực cao
 • Khả năng giao tiếp và trình bày khá
Thông tin khác
 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 24 - 35
 • Hình thức: Nhân viên chính thức