8 việc làm database administrator tại Việt Nam cho bạn

Database Administrator - MS SQL Server

Ho Chi Minh
  • 13th and 14th month salary
  • Annual Overseas trip
  • 30 paid leave days per year

Sr. Database Administrator (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

Database Administrator (MySQL, Oracle)

Ha Noi

Database Administrator (PostgreSQL) $2K+

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Database Administrator qua email

02 Database Administrator - Up to 2000$

Ho Chi Minh

Oracle DBA / Database Administrator

Ho Chi Minh

Database Administrator (SQL, Oracle)

Ha Noi
Others

3 Database Administrator (Oracle, MySQL)

Ha Noi
  • LƯƠNG HẤP DẪN (17-20 THÁNG)
  • Môi trường chuyên nghiệp
  • Đào tạo, thăng tiến

Từ khóa liên quan

Database

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent